Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Identifikačné údaje

Identifikačné údaje

Obec Ludanice je verejným obstarávateľom

v zmysle § 6 ods. 1 písm. b/ zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Ludanice

Sídlo: SNP 448/69, 956 11  Ludanice

Štatutárny zástupca: Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce

IČO: 00310689

DIČ: 202 131 5461

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Topoľčany

Číslo účtu: 0801768001/5600

Telefón: 038/5319139

Fax: 038/5319125

E-mail: info@obecludanice.sk

 

Kontaktné osoby:

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce

Telefón: 038/5319140

Mobil: 0903412699

E-mail: starostka@obecludanice.sk

 

Ing. Božena Vargová, ekonómka

Telefón: 038/5319850

E-mail: bozena.vargova@obecludanice.sk


 


Úvodná stránka