Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Jednota dôchodcov

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Ludanice

     členovia JDS - výlet do Oponíc 2012

 

    Na sklonku roku 2000 sa niekoľko nadšencov - seniorov rozhodlo, že si založia svoju organizáciu. Táto myšlienka sa zrodila v hlave učiteľky p. Betky Sochanovej, ktorá práve zostala na dôchodku a chcela pokračovať v záujmovej činnosti. Na prvom poschodí v zdravotnom stredisku sa uvoľnili miestnosti po lekárni, ktoré im vtedajší starosta p. Pavel Gerhát prenajal a dal zariadiť, aby sa tam dôchodcovia mohli schádzať. Pre našich seniiorov to bol veľký dar a oni sa za to zaviazali, že budú obci pomáhať pri akciách, ktoré bude obec poriadať. Založili si Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska a zároveň aj KLUB dôchodcov. Zakladajúcich členov bolo 19 na čele so spomínanou pani učiteľkou, ktorá sa stala aj prvou predsedníčkou ZO JDS a je ňou dodnes.

       Členovia sa schádzali a schádzajú v "klube", ktorý bol a je otvorený každý pondelok popoludní. Členov organizácie stále pribúdalo a dnes so 135 členmi patrí medzi najväčšie v našom okrese. Svoj sľub obci splnili a stále plnia. Zapájajú sa do každej akcie, ktorú obec organizuje. ZO je známa tým, že každoročne poriada výstavu, či už samostatne vo svojom klube, alebo v spolupráci s miestnou ZŠ, či so základnou organizáciou  Zdravotne a telesne postihnutých v Ludaniciach.

     Okrem toho za dotáciu, ktorou organizácii obec každoročne prispieva, môžu si naši seniori uvevniť svoje zdravie návštevou termálnych kúpalísk a aj kultúrne sa vyžiť návštevou divadelných predstavení.

     Naši seniori sa vzdelávajú aj vďaka rôznym prednáškovýcm akciám, kurzom či školeniam, ktorých sa zúčastňujú. Za túto pestrú činnosť bola ZO JDS v Ludaniciach viackrát odmenená diplomom, či vecnými darmi.

     V ostatných rokoch pribudli do organizácie aj mladší seniori - muži, ktorí na čele s p. Jozefom Mackom reprezentujú seniorov na rôznych športových podujatiach, kde žnú úspechy v rôznych športových diciplínach a nosia medaily z okresných, či krajských súťaží.

     Táto činnosť seniorov by sa nemohla rozvíjať bez podpory Obecného zastzpiteľstva v Ludanciach, ktoré našich seniorov v ich činnosti podporuje a pomáha im.

 

 

 


 


Úvodná stránka