Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

O obci

Zaujímavosti o obci


    Obec leží v geologickom celku Panónska panva v južnej časti Topoľčianskeho okresu. Je tvorená zväčša úrodnou  poľnohospodárskou pôdou. Prví poľnohospodári kolonizovali vďaka polohe obec už v mladšej a neskorej dobe kamennej asi 5000 rokov pred Kristom.

    Z roku 1242 pochádza prvá písomná zmienka o obci v listine Nitrianskej kapituly, kde je obec uvádzaná pod starým pôvodným názvom Ludan. Vtedy sa ešte delila na Horné a Dolné Ludanice a prešla vlastníctvom viacerých pánov. Na prelome 11. – 12. storočia sa stal vlastníkmi obce (Horné Ludanice) šľachtický rod Ludanickovcov, ktorý ju vlastnil až do roku 1579. O pôvode tohto rodu existuje niekoľko rôznych názorov. Starí uhorskí kronikári ich pokladali za cudziu šľachtu, ktorá sem prišla z Čiech, ale podľa inej tradície udržiavanej v prostredí samotných Ludanickovcov, údajne pochádzali z Turca. Kedy získali Ludanice sa presne nedá určiť, ale už v 12. storočí postavili v tejto oblasti opevnený hrádok. V prvej polovici 13. storočia je rod široko rozvetvený. Poslednou ženou z tohto rodu bola Kateřina z Ludaníc, ktorá si dokázala svojim pôvabom podmaniť aj takého významného českého renesančného veľmoža ako bol Petr Vok z Rožmberka, ktorému bola poslednou manželkou. Jej smrťou vymeria rod Ludanickovcov aj po praslici. Na význame postavenia Ludanickovcov v juhozápadnom regióne poukazuje aj existencia malého benediktínskeho opátstva Kozmu a Damiána z prelomu 12. - 13. storočia. Od roku 1892 má obec len jednoslovný názov.

    Medzi dominanty v obci patrí barokový rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšej trojice. Chránenou pamiatkou je Socha sv. Donáta, ktorá dnes stojí na cintoríne v Ludaniciach. Pochádza z prvej polovice 18.storočia a dal ju postaviť Jozef Erdody a jeho manželka, ktorí významných spôsobom podporovali náboženský život v obci. K týmto pamiatkam ešte možno zaradiť sochu sv. Jána Nepomuckého, ktorý tiež patrí medzi objekty chránených kultúrnych pamiatok. Pri pátraní archeológov na pozemku Základnej školy v Ludaniciach v roku 2005 sa našli zvyšky barokového majera z konca 18. storočia. Objavili sa však aj stopy po osídlení z 11. a 12. storočia a našlo sa niekoľko zvyškov keramických nádob z obdobia vzniku benediktínskeho kláštora z 13. storočia.

    V časti Mýtna  Nová Ves sa robil taktiež archeologický výskum v 80-tych rokoch 20. storočia. Bolo tu nájdené pohrebisko z doby bronzovej, ktoré rozšírilo informačné poznanie o tejto dobe.
    V polovici 70-tych rokov 19. storočia sa začalo s výstavbou železnice. Po postavení železničnej stanice v roku 1881 sa začala pravidelná premávka na trati Nitra – Topoľčany. Autobusová doprava v obci funguje od roku 1971 a stala sa neodmysliteľnou súčasťou života obce. V roku 1929 bola obec elektrifikovaná a súčasne bol zavedený telefón.

    Bohatú tradíciu malo ochotnícke divadlo v rokoch 1932 – 1972. Prvý film bol v obci premietnutý v roku 1952 a kino fungovalo do roku 2012. Od roku 1974 je v nepretržitej prevádzke miestna knižnica, ktorá má aj svoju pobočku v časti Mýtna Nová Ves.

    Obec má vlastnú  dychovú hudbu, ktorá spríjemňujú kultúrne podujatia organizované obcou. Významným pomocníkom pri udržiavaní ľudových tradícií je spevácko – dramatická  skupina Seniorské srdce pri MO JDS. Pomerne aktívnu skupinu tvorí Poľovnícke združenie PONITRAN Ludanice. Od roku 1981 pracuje v obci organizácia Zväzu zdravotne a telesne postihnutých. Obecný futbalový klub má vlastný športový areál a ihrisko s krytou tribúnou. V katastri obce je aj športová malorážková strelnica.

    Zdravotnícku starostlivosť od roku 1965 poskytuje obyvateľom praktický lekár a lekár pre deti a dorast. Od roku 1972 v obci funguje aj lekáreň.

    Budova bývalej materskej škôlky bola postavená v roku 1955 a pôvodne slúžila pre výučbu žiakov v základnej škole. Kvôli nedostatočným kapacitám  bola v školskom roku 1960/1961 odovzdaná do užívania terajšia budova základnej školy, ktorá prešla výraznou rekonštrukciou s tým, že nad školskou jedálňou boli vybudované priestory materskej školy, ktorá tam bola presťahovaná v januári roku 2012. Budova obecného úradu bola postavená v roku 1975 a jej rekonštrukcia prebieha postupne z vlastných zdrojov. Nový kultúrny dom bol skolaudovaný v roku 1989 a v roku 2011 v ňom bola ukončená rekonštrukcia zateplenia budovy a nová fasáda, výmena svietidiel, výmena kotolne a výmena okien na budove.

    Ďalšou náročnou investíciou jee realizácie Revitalizácie centrálnej obecnej zóny, ktorá v obci prebieha od roku 2012. Z Programu Rozvoja Vidieka  bol v roku 2011 zrekonštruovaný Dom smútku v Mýtnej Novej Vsi a v roku 2012 prebehla rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku v Ludaniciach.


 


Úvodná stránka