Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec 2013

Obec 2013

Dom smútku Ludanice

Ludanice - dom smútku
Autor: Obec Ludanice

Dom smútku Ludanice

Dom smútku Ludanice
Autor: Obec Ludanice

Dom smútku Ludanice

Dom smútku Ludanice
Autor: Obec Ludanice


 
 
Cintorín Ludanice

Kríž na cintoríne v Ludaniciach
Autor: Obec Ludanice

Dom smútku Ludanice

Dom smútku Ludanice
Autor: Obec Ludanice

Dom smútku Ludanice

Dom smútku Ludanice
Autor: Obec Ludanice


 
 
Dom smútku Ludanice

Dom smútku Ludanice
Autor: Obec Ludanice

Dom smútku Ludanice

Dom smútku Ludanice
Autor: Obec Ludanice

Cintorín Ludanice

Cintorín Ludanice
Autor: Obec Ludanice


 
 
Cintorín Ludanice

Cinotrín Ludanice + dom smútku
Autor: Obec Ludanice

Dom smútku Ludanice

Dom smútku Ludanice
Autor: Obec Ludanice

Dom smútku Ludanice

Dom smútku Ludanice
Autor: Obec Ludanice


 
 
Cintorín Ludanice

Cintorín Ludanice
Autor: Obec Ludanice

Cintorín Ludanice

Cintorín Ludanice + dom smútku
Autor: Obec Ludanice

Dom smútku Ludanice

Ludanice - dom smútku - interiér
Autor: Obec Ludanice


 
 
Dom smútku Ludanice

Ludanice - dom smútku - interiér
Autor: Obec Ludanice

Dom smútku Ludanice

Ludanice - dom smútku
Autor: Obec Ludanice

Dom smútku Ludanice

Ludanice - dom smútku
Autor: Obec Ludanice


 
 
Dom smútku Ludanice

Ludanice - dom smútku
Autor: Obec Ludanice

Družstevná ulica Ludanice

Ludanice - Družstevná ulica - revitalizácia, smerom od parku
Autor: Obec Ludanice

Družstvná ulica Ludanice

Ludanice - Družstevná ulica - revitalizácia
Autor: Obec Ludanice


 
 
Družstevná ulica Ludanice

Ludanice - Družstevná ulica - revitalizácia
Autor: Obec Ludanice

Družstevná ulica Ludanice

Ludanice - Družstevná ulica - revitalizácia
Autor: Obec Ludanice

Družstevná ulica Ludanice

Ludanice - Družstevná ulice - revitalizácia
Autor: Obec Ludanice


 
 
Družstevná ulica Ludanice

Ludanice - Družstevná ulica - revitalizácia, od mostíka k družstvu
Autor: Obec Ludanice

Družstevná ulica Ludanice

Ludanice - Družstevná ulice - revitalizácia
Autor: Obec Ludanice

Amfiteater

Amfiteater
Autor: Obec Ludanice


 
 
Park

Park
Autor: Obec Ludanice

Park

Park
Autor: Obec Ludanice

Hviezdoslavova ulica Ludanice

Ludanice - Hviezdoslavova ul. - revitalizácia
Autor: Obec Ludanice


 
 
Hviezdoslavova ulica Ludanice

Ludanice - Hviezdoslavova ul. - revitalizácia
Autor: Obec Ludanice

Hviezdoslavova ulica Ludanice

Ludanice - priestranstvo za kostolom
Autor: Obec Ludanice

Hviezdoslavova ulica Ludanice

Ludanice - priestranstvo za kostolom
Autor: Obec Ludanice


 
 
Hviezdoslavova ulica Ludanice

Kostol - od parku
Autor: Obec Ludanice

Kostol a fara

Kostol a fara od kultúrneho domu
Autor: Obec Ludanice

Hviezdoslavova ulica Ludanice

Kaplnka p. Márie Ludanice
Autor: Obec Ludanice


 
 
Hviezdoslavova ulica Ludanice

Kaplnka p. Mária - nových chodník smerom na Kpt. Nálepku
Autor: Obec Ludanice

Kostol Ludanice

Kostol Najsv. Trojice Ludanice
Autor: Obec Ludanice

Kostol Ludanice

Kostol Najsvätejšej Trojice Ludanice
Autor: Obec Ludanice


 
 
Kostol Ludanice

Kostol Najsvätejšej Trojice Ludanice s novým verejným osvetlením
Autor: Obec Ludanice

Kostol Ludanice

Kostol s novým verejným osvetlením na ulici
Autor: Obec Ludanice

Kostol Ludanice

Kostol s novým verejným osvetlením na ulici
Autor: Obec Ludanice


 
 
Verejné osvetlenie

Revitalizácia centrálnej obecnej zóny - nová lampa verejného osvetlenia
Autor: Obec Ludanice

Hviezdoslavova ulica Ludanice

Nová lampa verejného osvetlenia - Revitalizácia centrálnej obecnej zóny Ludanice
Autor: Obec Ludanice

Hviezdoslavova ulica Ludanice

Revitalizácia centrálnej obecnej zóny Ludanice, od kultúrneho domu ku kostolu.
Autor: Obec Ludanice


 
 
Kostol

Kostol
Autor: Obec Ludanice

Hviezdoslavova ulica Ludanice

Revitalizcáia cetrálej obecnej zóny Ludanice, od kultúrneho domu ku kostolu.
Autor: Obec Ludanice

Hviezdoslavova ulica Ludanice

Revitalizcáia cetrálnej obecnej zóny Ludanice, od kultúrneho domu ku kostolu.
Autor: Obec Ludanice


 
 
Kultúrny dom

Kultúrny dom
Autor: Obec Ludanice

Kultúrny dom

Kultúrny dom
Autor: Obec Ludanice

Kultúrny dom Ludanice

Kultúrny dom Ludanice
Autor: Obec Ludanice


 
 
Kultúrny dom Ludanice

Kultúrny dom Ludanice a kostol Najsv. Trojice
Autor: Obec Ludanice

Kultúrny dom Ludanice

Kultúrny dom Ludanice
Autor: Obec Ludanice

Hviezdoslavova ulica Ludanice

Kultúrny dom Ludanice - nový asfalt - Revitalizácia centrálnej obecnej zóny Ludanice
Autor: Obec Ludanice


 
 
Chodník

Chodník od kultúrného domu ku kostolu
Autor: Obec Ludanice

Hviezdoslavova ulica Ludanice

Budova základnej školy v Ludaniciach
Autor: Obec Ludanice

Budova materskej školy

Budova materskej školy
Autor: Obec Ludanice


 
 
Budova materskej školy

Budova materskej školy
Autor: Obec Ludanice

Materská škola

Budova materskej školy
Autor: Obec Ludanice

Materská škola

Materská škola
Autor: Obec Ludanice


 
 
Materská škola

Materská škola
Autor: Obec Ludanice

základná a materská škola

Základá škola s materskou školou
Autor: Obec Ludanice

základná a materská škola

Základná škola s materskou školu Ludanice
Autor: Obec Ludanice


 
 
Základná škola

Budova základnej školy
Autor: Obec Ludanice

Základná škola

Základná škola
Autor: Obec Ludanice

Základná škola

Základná škola
Autor: Obec Ludanice


 
 
Základná škola

Budova základnej školy Ludanice
Autor: Obec Ludanice

Základná škola

Budova základnej školy Ludanice
Autor: Obec Ludanice

Základná škola

Budova základnej školy Ludanice
Autor: Obec Ludanice


 
 
Cesta v Mýtnej Novej Vsi (Virág)  - asfaltovanie

Mýtna Nová Ves - cesta
Autor: Obec Ludanice

Cesta v Mýtnej Novej Vsi (Virág)  - asfaltovanie

Mýtna Nová Ves - cesta
Autor: Obcec Ludanice

Cesta pri družstve v Mýtnej Novej Vsi - asfaltovanie

Mýtna Nová Ves - cesta
Autor: Obec Ludanice


 
 
Ulica pri družstve v Mýtne Novej Vsi - asfaltovanie

Mýtna Nová Ves - ulica pri družstve
Autor: Obec Ludanice

Cesta pri družstve v Mýtnej Novej Vsi - asfaltovanie

Mýtna Nová Ves - ulica pri družstve
Autor: Obec Ludanice

Mýtna Nová Ves - ulica pri družstve - asfaltovanie

Mýtna Nová Ves - ulica pri družstve
Autor: Obec Ludanice


 
 
Zvonička v Mýtnej Novej Vsi

Mýtna Nová Ves - zvonička
Autor: Obec Ludanice

Zvonička v Mýtnej Novej Vsi

Mýtna Nová Ves - zvonička
Autor: Obec Ludanice

Zvonička v Mýtnej Novej Vsi

Mýtna Nová Ves - zvonička
Autor: Obec Ludanice


 
 
Zvonička v Mýtnej Novej Vsi

Mýtna Nová Ves - zvonička
Autor: Obec Ludanice

Pamätník padlých v SNP - Mýtna Nová Ves

Mýtna Nová Ves - pomník padlých v SNP
Autor: Obec Ludanice

Pamätník padlých v SNP - Mýtna Nová Ves

Mýtna Nová Ves - pomník padlých v SNP
Autor: Obec Ludanice


 
 
Pamätník padlých v SNP - Mýtna Nová Ves

Mýtna Nová Ves - pomník padlých v SNP
Autor: Obec Ludanice

Pamätník padlých v SNP - Mýtna Nová Ves

Mýtna Nová Ves - pomník padlých v SNP
Autor: Obec Ludanice

Socha sv. Floriána na cintoríne v Mýtnej Novej Vsi

Mýtna Nová Ves - socha sv. Floriána
Autor: Obec Ludanice


 
 
Cinotrín Mýtna Nová Ves

Socha sv. Floriána v Mýtnej Novej Vsi
Autor: Obec Ludanice

Cinotrín Mýtna Nová Ves

Socha sv. Floriána v Mýtnej Novej Vsi
Autor: Obec Ludanice

Kaplnka v Mýtnej Novej Vsi

Mýtna Nová Ves - dom smútku
Autor: Obec Ludanice


 
 
Kaplnka v Mýtnej Novej Vsi

Mýtna Nová Ves - dom smútku
Autor: Obec Ludanice

Dom smútku Mýtna Nová Ves

Dom smútku Mýtna Nová Ves
Autor: Obec Ludanice

Kaplnka v Mýtnej Novej Vsi

Mýtna Nová Ves - dom smútku
Autor: Obec Ludanice


 
 
Dom smútku Mýtna Nová Ves

Dom smútku Mýtna Nová Ves
Autor: Obec Ludanice

Dom smútku Mýtna Nová Ves

Dom smútku Mýtna Nová Ves
Autor: Obec Ludanice

Dom smútku Ludanice

Dom smútku Mýtna Nová Ves - od hlavnej cesty
Autor: Obec Ludanice


 
 
Cinotrín Mýtna Nová Ves

Cintorín Mýtna Nová Ves
Autor: Obec Ludanice

Dom smútku Mýtna Nová Ves

Dom smútku Mýtna Nová Ves
Autor: Obec Ludanice

Dom smútku Mýtna Nová Ves

Dom smútku Mýtna Nová Ves
Autor: Obec Ludanice


 
 
Kaplnka v Mýtnej Novej Vsi

Mýtna Nová Ves - dom smútku
Autor: Obec Ludanice

Kaplnka v Mýtnej Novej Vsi

Mýtna Nová Ves - dom smútku, interiér
Autor: Obec Ludanice

Kaplnka v Mýtnej Novej Vsi

Mýtna Nová Ves - dom smútku, interiér
Autor: Obec Ludanice


 
 
Cinotrín Mýtna Nová Ves

Dom smútku Mýtna Nová Ves - interiér
Autor: Obec Ludanice

Kaplnka v Mýtnej Novej Vsi

Mýtna Nová Ves - dom smútku, interiér
Autor: Obec Ludanice

Kaplnka v Mýtnej Novej Vsi

Mýtna Nová Ves - dom smútku, interiér
Autor: Obec Ludanice


 
 
Budova Obecného úradu Ludanice

Budova Obecného úradu Ludanice
Autor: Obec Ludanice

Budova Obecného úradu Ludanice

Budova Obecného úradu Ludanice
Autor: Obec Ludanice

Budova Obecného úradu Ludanice

Budova Obecného úradu Ludanice
Autor: Obec Ludanice


 
 
Budova Obecného úradu Ludanice

Budova Obecného úradu Ludanice
Autor: Obec Ludanice

Obecný úrad

Obecný úrad Ludanice
Autor: Obec Ludanice


 

  • Piatok0-5graphic-icon
  • Sobota1-6graphic-icon
  • Nedeľa0-4graphic-icon

dnes je: 15.12.2018

meniny má: Ivica

webygroup

Úvodná stránka