Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Poľovnícke združenie Ponitran

Správa z činnosti PZ Ponitran v roku 2012

V súčasnosti má PZ celkom 40 členov a 6 čakateľov na členstvo. V uplynulom roku činnosť PZ riadil 9 členný výbor. K zmene členov výboru a predsedu PZ došlo na členskej schôdzi v auguste 2012. Veková štruktúra členov je nasledovná:

20 - 30 rokov                  6 členov

31-  40 rokov                  6 členov

41 - 50 rokov                  8 členov

51 - 60 rokov                  9 členov  

61 - 70 rokov                  7 členov

71 - 80 rokov                  4 členovia

V roku 2012 si členovia PZ najaktívnejšie počínali v brigádnickej činnosti, starostlivosti o zver a revír, ale najmä v budovaní kŕmnych zariadení a skladu krmív. Boli vybudované dve nové kŕmne zariadenia v lokalitách "Črevo" a "Vinohrad". Takže sa podarilo rozšíriť a dobudovať sklad krmív v objekte PZ.

V rámci udržiavania dobrých vzťahov s PD Ludanice sa v júni 2012 zabezpečila brigáda v cukrovej repe, čo PZ plánuje organizovať aj v budúcnosti.

Popri starostlivosti o zver PZ organizovalo aj individuálne poľovanie na raticovú zver a spoločné poľovačky na pernatú a škodnú zver. 17. novembra 2012 sa uskutočnila poplatková poľovačka na bažanta poľovného. 29. decembra 2012 PZ zorganizovalo spoločnú poľovačku na bažanta poľovného a škodnú zver.

Individuálny odstrel zveri v roku 2012:

 • jelenia zver (lovila sa prvýkrát)                         1 kus
 • srnčia zver                                         I.VT           3 kusy                                                                                                                                                     II.VT            4 kusy                                                                                                                                                   III.VT            1 kus a 1 kus bol úhyn
 • srna spolu 7 kusov z toho 4 kusy odtrel a 3 kusy úhyn
 • srnča spolu 6 kusov z toho 3 kusy odstrel a 3 kusy úhyn
 • diviača zver 2 kusy lanštiaka
 • bažant poľovný                                                    4 kusy
 • hus                                                                        1 kus
 • kačica                                                                 60 kusov
 • holub hrivnák                                                    10 kusov
 • hrdlička záhradná                                            10 kusov
 • škodná zver  - líška                                          35 kusov

                                  - kuna  skalná                            5 kusov

                                  - straka                                      30 kusov

                                 - sojka                                         20 kusov

Oblasť kynológie a chovu poľovne upotrebiteľných psov bol vždy pod drobnohľadom členov PZ. Členovia PZ v roku 2012 chovali 7 stavačov, 1 sliediča, 2 brlohárov a 3 psov bez poľovných skúšok.

Na úseku streleckej činnosti PZ v roku 2012 veľa aktivít nezaznamenalo. Vyplýva to jednak zo skutočnosti, že strelnica je vybavená starým zariadením a tak nie je pre orgabizovanie podujatí atraktívna. Do budúcnosti PZ plánuje streľnicu technicky zmodernizovať a z nových členov pripraviť nových rozhodcov. Prvé kroky k znovuoživeniu streleckej činnosti PZ začína organizovaním kontrolných strelieb adeptov na poľovníctvo, ktoré sa bude konať z poverenia OkO SPZ v máji 2013.

V oblasti kultúrno - osvetovej činnosti PZ   28.01.2012 zorganizovalo ples, ktorý dopadol vcelku dobre. Pre nezáujem verejnosti bola zrušená plánovaná Katarínska zábava a v tomto roku sa upustilo i od tradičného plesu.

K zlepšeniu využívania areálu a zariadenia PZ sa uskutočnili prvé kroky tým, že sa dotiahlo do konca majetkové vysporiadanie a dnes je areál vrátane budovy vedený na liste vlastníctva PZ. V roku 2013 si členovia stanovili nasledovné ciele: vyčistenie vodnej nádrže, vybudovanie miestnosti a priestoru na ošetrenie a uskladnenie zveriny, prestrešenie mrazáku a sociálneho zariadenia. Pre zabezpečenie plánovaných aktivít PZ rokovalo s obcou Ludanice, ktorá prisľúbila malú finančnú pomoc a služby mechanizmami, ktoré vlastnia. PZ pripravuje spoločnú propagačnú akciu s mikroregiónom Svornosť, ktorej je PZ členom.

K popularizácii poľovníctva a vzťahu k prírode PZ podporuje mladé družstvo KMPP. Družstvo KMPP pod vedením Mgr. Vladimíra Káčera zabezpečilo výstavu k oslavám 770. výročia obce Ludanice. Členovia PZ Jozef Jamrich a Marián Pripko reprezentovali združenie na súťaži vo varení guláša vo Dvoranoch nad Nitrou.

Hlavným cieľom PZ aj do budúcna musí byť, aby členovia vo svojej činnosti našli uplatnenie, realizáciu a poľovnícke vyžitie.

www.pzponitran.sk

Zdroj: Správa výboru PZ Ponitran za rok 2012


 


Úvodná stránka