Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje

Obec Ludanice je verejným obstarávateľom

v zmysle § 6 ods. 1 písm. b/zákona č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní.

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov:                           Obec Ludanice

Sídlo:                             SNP 448/69, 956 11  Ludanice

Štatutárny zástupca: Mgr. Ľubica Petráková

IČO:                                00301689

DIČ:                                202 131 5461

Bankové spojenie:     Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Topoľčany

Číslo účtu:                    0801768001/5600

Telefón:                         038/5319139

Fax:                                038/5319125

E-mail:                           info@obecludanice.sk

 

 

Kontaktné osoby:

Mgr. Ľubica Petráková, starostka obce

Telefón:                        038/5319140

Mobil:                            0903 412 699

E-mail:                          starostka@obecludanice.sk

 

Ing. Božena Vargová, ekonómka

Telefón:                       038/5319850

E-mail:                         bozena.vargova@obecludanice.sk


 


Úvodná stránka