Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Školstvo

Základná škola s materskou školou Ludanice
Hviezdoslavova 415/40
956 11 Ludanice

tel.č.: 038/5319 135
e-mai: vlado@zsludanice.edu.sk
www.zsludanice.edu.sk

budova ZŠ Ludanice

Z histórie školy a školstva v Ludaniciach

Už koncom 17. storočia bola v Ludaniciach škola, čo bolo na tú dobu zriedkavosťou. Koncom 19. storočia bol v obci pomerne vysoký počet gramotných ľúdí aj napriek tomu, že v tomto období sa v škole učilo iba po maďarsky. Začiatkom 20. storočia sa v obci vyučovalo v trojtriednej škole. Vysokú absenciu žiakov na vyučovaní obmedzilo až zavedenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 1928/1929. V roku 1935 bola v Ludaniciach zriadená Ľudová hospodárska škola pre chlapcov a dievčatá. V 50-tych rokoch 20. storočia bola v obci postavená nová budova školy, ktorej kapacita už v čase výstavby nebola postačujúca. Preto v roku 1964 bola daná do užívania budova súčasnej školy ako 14-triedna škola. Spolu so školskou budovou bola postavená 4-bytovka pre učiteľov, jedáleň a telocvičňa.


Zo súčasnosti Základnej školy v Ludaniciach

Aká je škola dnes? S odstupom času je naša škola opäť nová i mladá. Nová, čo sa týka rekonštrukcie stavby a interiérového vybavenia. Mladá je vždy novou generáciou, ktorá vnáša do nej nový dych, čo vplýva na život školy.Aký je? Je živým organizmom. Školu navštevuje 231 žiakov, ktorí pracujú pod vedením 18 pedagogických zamestnancov. Na škole pracujú dve oddelenia ŠKD. Cez profesionálov škola plní každým dňom nielen výchovno-vzdelávacie poslanie, ale aj napĺňanie záujmov žiakov. Od 2.ročníka až po 9.ročník sa vyučuje anglický jazyk. Pozornosť sa venuje IKT technike. V počítačovej učebni je 15 počítačov a interaktívna tabuľa. V jazykovej učebni je 11 počítačov a interaktívna tabuľa. Špeciálna učebňa výtvarnej výchovy je vybavená maliarskymi stojanmi a tlačiarenským lisom. Novovybudovaná knižnica, vybavená prezentačnou a výpočtovou technikou je spojená s čitárňou. V hudobno - relaxačnej nájdete tatami podlahu, hudobné a kompenzačné pomôcky. Škola disponuje notebookovou triedou a výučbou pomocou tabletov. Každá trieda je vybavená projektorom a výpočtovou technikou. Škola sa môže pochváliť bohatou mimoškolskou činnosťou. Na škole pod vedením učiteľov pracuje 25 krúžkov. Úspechy žiaci získali v olympiádach a športových súťažiach,a to nielen v rámci okresu, kraja, ale i Slovenska. Vďaka výborným výsledkom v športových súťažiach sa škola umiestnila na 3.mieste v okrese a vo vedomostných súťažiach na 5.mieste.


 Materiálno-technické podmienky školy

Škola v procese vyučovania využíva 15 učební, z toho 4 odborné. Škola využíva veľký športový areál ( atletická dráha, malé a veľké asfaltové ihrisko, doskočisko, sektor na vrh guľou ).


Zdroj: www.zsludanice.edu.sk


 


Úvodná stránka