Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Slovenský orol

Miestny klub Slovenského orla v Ludaniciach

znak SO

     

       Slovenský orol je samostatným dobrovoľným a nepolitickým občianskym združením dospelých, detí a mládeže bez vekového obmedzenia, zameraným na telovýchovu, športovú a turistickú činnosť doplnenú o kultúru, osvetovú činnosť s dôrazom na kresťanskú orientáciu, tradície sv. Cyrila, sv. Metoda a sv. Gorazda.

      Obnovujúca členská schôdza sa uskutočnila 27.06.2007. V zmysle prijatých stanov sa následne uskutočnila registrácia MK Slovenského orla v Ludaniciach na krajskom orgáne Slovenského orla v Nitre, ústrednom orgáne Slovenského orla v Bratislave a Ministerstve vnútra SR. Odvtedy sa realizujeme nielen v rámci obce Ludanice, ale taktiež sa zapájame do činností organizovaných ústredným orgánom Slovenského orla pod vedením predsedu Slovenského orla v SR  Ing. Jozefa Gálika.

 

členovia SO

Z činnosti miestneho klubu Slovenského orla v Ludaniciach

     V činnosti MK Slovenského orla v Ludaniciach majú svoje pevné a neodmysliteľné miesto cyklopúte, ktoré sú pre nás prameňom duchovných milostí - napríklad cyklopúť do Nitrianskej Blatnice na Rotundu sv. Juraja, cyklopúť do Drážoviec na vigíliu Sv. Ducha, cyklopúť do Nitry na sviatok sv. Cyrila a Metoda, cyklopúť do Topoľčianok, výstup na Tríbeč na sviatok Sedembolestnej Panny Márie.

     V turistike sa snažíme poznávať krásy Slovenska, blízkeho okolia, či je to už pohorie Tribeč a za ním ležiace okolie, či je to Považský Inovec s vrchom Marhát, Inovec, Strážovské pohorie s vrchom Rokoš, Kremnička, Bralová skala. Vo Vysokých Tatrách Slávkovský štít, Veľká Svišťovka, Ostrova, Zbojnícka chata a v susednom Poľsku Orlia cesta. Na Slovensku hrad Likavka, hrad Stará Lubovňa, Kostol sv. Juraja v Spišskej Sobote, Kostol sv. Anny v Strážkach, Kostol sv. Kataríny vo Veľkej Lomnici a kostolík v Lietave. Navštívili sme Dunajec, Tri koruny v Pieniných, Lietavskú Lúčku, Lietavský hrad, Nitrianské Rudno.

    Každú nedeľu organizujeme futbal na malé bránky. Ďalej organizujeme basketbalové zápasy medzi učiteľmi ZŠ s MŠ v Ludaniciach a členmi Slovenského orla. K športovým aktivitám patria pravidelné nohejbalové turnaje, ktorých vyvrcholením je každoročný tradičný Trojkráľový nohejbakový turnaj. K obľubeným športovým činnostiam patrí stolný tenis. Sme účastníkmi IV. ligy Nitra - sever - muži. Stolnotenisová sezóna vrcholí každý rok tradičným Vianočným stolnotenisovým turnajom.

   V rámci kultúrnej činnosti miestny klub podporuje prácu spevácko-dramatickej skupiny Seniorské srdce, ktorá  vystupuje v súťažiach v obci, v okrese, v kraji i pri rôznych príležitostiach ako  DSS Krásna Ves, kde chodí pravidelne každý rok, stavanie mája a predprvomájová veselica, Kultúrne leto Čermany, okresná prehliadka seniorských speváckych skupín Horné Chlebany, krajská prehliadka seniorských speváckych skupín Topoľčany, stretnutie seniorských speváckych skupín mikroregiónu Svornosť v Hrušovanoch, krajská prehliadka speváckych a folklórnych skupín Nitrianské Hrnčiarovce, okresná prehliadka speváckych skupín v Preseľanoch, Kultúrne Vianoce.

    Každoročne organuzujeme výlet s kresťanským námetom vedený p. Krajčovičovou Margitou. V roku 2008 sme sa zúčastnili na primičnej slávnosti nášho rodáka novokňaza Andreja Bisáka v Rožňave. Zúčastnili sme sa aj vysviacky novokňaza Juraja Karcola v Banskej Bystrici.

     Každoročne sa podielame aj na realizovaní letného tábora detí a mládeže vedený kňazom Mgr. Dušanom Kajanovičom.

     Členovia Slovenského orla sa zapájajú okrem už spomenutej športovej a kultúrnej činnosti aj do prác pri skrášľovaní priestorov  farského kostola v rámci slávenia rôznych sviatkov v roku.

     Všetkým členom i nečlenom, ktorí svojou činnosťou, spoluprácou a duchovným povzbudením podporujú MK Slovenské orla v Ludaniciach, patrí veľká vďaka.

 

                                                                                                                                        Jozef Macko

                                                                                                                        predseda MK SO v Ludaniciach


 

Prehľad činnosti za rok 2013

Cyklistika:

05.07.2013 cyklopúť do Nitry - 150. výročie príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda

14.07.2013 cyklopúť do Topoľčianok cez Súlovce, Zlaté Moravce, Topoľčany

05.09.2013 cykloturistika z Prievidze do Gaderskej doliny a späť

11.09.2013 cykloturistika Ludanice - Súlovce - Ladice - Lipník a späť

16.09.2013 cykloturistika na Gýmeš - Horné Lefantovce a späť

 

Turistika

05.01.2013 Ludanice - Prievidza- Železno - Vrch Salatín a späť

28.04.2013 Ludanice - Rotunda sv. Juraja Nitrianska Blatnica - Marhát a späť

19.05.2013 Ludanice - Prievidza - Hriňová - Polana a späť

03.09.2013 Ludanice - Prievidza - Gaderská dolina - Tlstá a Ostrá a späť

15.09.2013 Ludanice - Nitra - Žibrica a späť

15.09.2013 Ludanice - Súlovce - Tríbeč - Sedmebolestná Panna Mária

02.10.2013 Ludanice - Prievidza - Kľak a späť

 

Stolný tenis IV. liga Nitra skupina "A"

V súťažnom ročníku 2013 - 2013 štartovalo 12 družstiev. Slovenský orol Ludanice skončil na 2. mieste a postúpil do 3. ligy Nitriansky kraj. V súťažnom ročníku 2013 - 2014 stolnotenisti Slonského orla Ludanice "A" hrá 3. ligu. Štartuje 14 družstiev. V prvej polivici sme skončili na 8. mieste. Ako nováčik si počíname veľmi úspešne. Dokázali sme poraiť prvé tri mužstvá na člele tabuľky.

Slovenský orol Ludanice "B" úspešne hrá súťaž Majstrovstvá okresu Topoľčany. Z počtu štartujúcich 8 je v polovici súťaže umiestnený na 4. mieste. Najúspešnejší hráč je Andrej Kapusta.

 

28. decembra 2013 me suskutočnili stolnotenisový turnaj súťaž neregistrovaných o pohár starostky obce Ludanice. Na 1. mieste skončil Bohumil Barát, u juniorov Kristián Hlobik a u žiakov Lukáš Budaj. Potešiteľný bol štart mladých tenistov, bývalých žiakov ZŠ, ktorých trénoval Jozef Macko.

 

Hra na malé bránky na viacúčelovom ihrisku p. Henricha Nemca pod vedením Ing. Juraja Štaffena sa zakladá na pravideľnosti a hrajú tam hráči, ktorí reprezentovali Ludanice i hráči, ktorí výkonnostne hrajú so záujmom byť všestranní.

                                                                                                                                     Jozef Macko

                                                                                                                  predseda MK SO v  Ludaniciach

 


 

Cykloturistika do Nitry 5.7.2013 pri príležitosti 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Slovensko a Moravu

bez názvu


Autor: Obec Ludanice

bez názvu


Autor: Obec Ludanice


 

Ďalšie fotogalérieÚvodná stránka