Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Základné informácie

Poloha:

    Obec leží v juhozápadnom regióne Slovenska, v oblasti stredné Ponitrie. Ludanice sú jednou z väčších obcí v okrese Topoľčany. Poloha na významnej cestnej a železničnej dopravnej trase Nitra - Prievidza, vo vzdialenosti 8 kilometrov od okresného mesta Topoľčany, zabezpečuje dobrú prepojenosť obce na okolie. Severným smerom, približne hodinu jazdy autom sa nachádza hornonitrianske centrum Prievidza, smerom na juh je región prepojený na starobylé mesto Nitra, súčasné centrum vysokého školstva a výstavníctva, ktoré je od obce Ludanice vzdialené asi 25 kilometrov. Obec  sa nachádza približne 100 kilometrov od hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Reliéf územia:

    Obývaná časť obce Ludanice v prevažnej miere leží v nadmorskej výške od 155-160 metrov. Iba jedna ulica sa tiahne smerom na severozápad vedľa cesty, ktorá spája obec Ludanice a Horné Obdokovce a podobne ako ostatná časť chotára na západnej až severozápadnej strane aj tu najvyššie položené miesta presahujú nadmorskú výšku 200 metrov nad morom. Členitosť terénu je značná a ostro kontrastuje s rovinou v údolnej časti, kde sa rozprestiera obec. Rovinatý priestor pokračuje na juhovýchod smerom k rieke Nitre a rozľahlá rovina sa rozprestiera aj severným a južným smerom od obce. Rovina severovýchodne od obce Ludanice smerom k okresnému mestu Topoľčany je tvorená úrodnými poliami, ktoré sa rozprestierajú od ochrannej hrádze pri rieke Nitre vpravo až po dopravný koridor, tvorený štátnou cestou a železničnou traťou vľavo.

Klíma oblasti:

    Klimatické podmienky určuje poloha obce v miernom pásme severnej zemepisnej šírky v oblasti prechodného stredoeurópskeho podnebia. Čo sa týka teplotných pomerov, priemerná ročná teplota v oblasti sa pohybuje okolo 8,5 stupňa Celzia. Priemerný ročný úhrn zrážok 600-700 mm zabezpečuje dostatočne vlhkú klímu a priaznivé vlahové pomery v pôde, vhodnej na intenzívne poľnohospodárske využívanie. Prevládajúce prúdenie vzduchu je severozápadné až severné.

Ludanice_4