Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zamestnanci

Ing. Milan Lukáč - samostatný odborný referent

 • matrika
 • pokladňa obce č.1
 • centrálna ohlasovňa - evidencia obyvateľov
 • životné prostredie - výruby stromov a krov
 • miestne dane, daň za psa a poplatok za komunálny odpad
 • odpadové hospodárstvo - triedený zber a komunálny odpad
 • rozhodnutia malé zdroje znečistenia podnikateľov
 • agenda SHR (súkromne hospodáriaci roľník)
 • agenda civilnej ochrany obce
 • zapisovateľ komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia
 • technická podpora webovej stránky obce

 

Ing. Božena Vargová - ekonómka

 • ekonomické činnosti
 • personálna agenda
 • správa majetku obce
 • dane z nehnuteľností
 • školská agenda
 • stavebná agenda
 • projekty, eurofondy, Plán obnovy
 • verejné obstarávania
 • zapisovateľka komisie finančnej, výstavby a správy obecného majetku

 

Lucia Klačanská - účtovníčka

 • všeobecné účtovníctvo
 • evidencia majetku obce
 • rozpočtovníctvo
 • nájomné zmluvy
 • poistné zmluvy
 • skladové hospodárstvo
 • zapisovateľka komisie kultúry, školstva, športu a sociálneho zabezpečenia

 

Mgr. Zdenka Bisáková - samostatný odborný referent

 • sociálna starostlivosť o občanov
 • žiadosti o rozvoz stravy pre občanov
 • správa cintorínov a pohrebníctvo
 • IOMO pre občanov
 • aktívna politika na trhu práce
 • pokladňa obce č.2
 • osvedčovanie listín a podpisov
 • správa archívu obce
 • písomné podnety občanov, sťažnosti
 • rybárske lístky
 • podávanie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám
 • správne konania
 • mzdová agenda
 • zapisovateľka komisie na ochranu verejného záujmu a vybavovanie sťažností

 

Mgr. Jana Kapustová - sekretariát

 • písomná agenda starostu obce
 • agenda obecnej rady a obecného zastupiteľstva
 • podateľňa
 • registratúra
 • správa kultúrneho domu - objednávky na prenájom
 • organizácia kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
 • hlásenie oznamov v obecnom rozhlase, evidencia trhového miesta
 • GDPR, BOZP a protipožiarna dokumentácia
 • technická podpora webovej stránky obce

 

Ľudovít Šmíd (PN), Viliam Heuer (zastupovanie)

 • technický pracovník
 • správa obecného majetku a verejných priestranstiev
 • koordinačné práce aktivačných pracovníkov
 • organizovanie kultúrnych a športových podujatí
 • rozvoz obedov pre dôchodcov
 • odchyt zabehnutých a túlavých zvierat

 

Anna Heuerová

 • správa kultúrneho domu
 • správa knižnice
 • upratovanie budov vo vlastníctve obce

 

Pavol Buday

 • technický pracovník

 

Radovan Mikát

 • technický pracovník