Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zamestnanci

Ing. Milan Lukáč - samostatný odborný referent

 • matrika
 • pokladňa
 • centrálna ohlasovňa - prihlásenie na trvalý, prechodný pobyt, zrušenie pobytu
 • miestne dane a poplatok za komunálny odpad
 • agenda životného prostredia
 • rozhodnutia o súhlase na výrub drevín, krov
 • rozhodnutia malé zdroje znečistenia podnikateľov
 • rybárske lístky
 • agenda SHR (súkromne hospodáriaci roľník)
 • písomné podnety občanov, sťažnosti
 • osvedčovanie listín a podpisov
 • evidencia cintorínov (nájomné zmluvy, cintorínske poplatky)
 • technická podpora webovej stránky obce

 

Ing. Božena Vargová - ekonómka

 • pokladňa
 • daň z nehnuteľností
 • stavebná agenda
 • správa majetku obce
 • sociálna agenda
 • sociálne dotácie strava, školské potreby deti ZŠ a MŠ
 • osvedčovanie listín a podpisov
 • verejné obstarávanie
 • agenda školy
 • matrika - zastupovanie

 

Eva Ivanová - účtovníčka

 • všeobecné účtovníctvo
 • rozpočtovníctvo
 • mzdy, majetok
 • poistné zmluvy

 

Anna Balajková - samostatný odborný referent

 • sekretariát starostu obce
 • podateľňa
 • správa archívu obce
 • vyhlasovanie oznamov v miestnom rozhlase
 • technická podpora webovej stránky obce

 

Ľudovít Šmíd

 • správa kultúrneho domu Ludanice
 • správa obecného majetku a verejných priestranstiev
 • koordinačné práce aktivačných pracovníkov
 • organizovanie kultúrnych a športových podujatí
 • rozvoz obedov pre dôchodcov
 • odchyt zabehnutých a túlavých zvierat

 

Anna Heuerová

 • správa knižnice
 • upratovanie budov vo vlastníctve obce

 

Pavol Buday

 • technický pracovník

 

Radovan Mikát

 • technický pracovník