Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Komisie OZ

§ 15 Komisie
(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
 
(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
 
(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
 
(4) Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny; to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.
 

Komisia finančná, výstavby a správy obecného majetku

predseda: Vladimír Čerňan

podpredseda: Vladimír Krajčovič

členovia:

Silvester Bilik

Bc. Bohumír Donoval

Lukáš Genšor

Monika Gígelová

Zuzana Gígelová

Mgr. Monika Košecká

Bc. Andrej Štaffen

Ing. Katarína Benzová

doc. PaeDr. Jozef Kapusta, PhD.

 

zapisovateľka: Ing. Božena Vargová

 

Komisia kultúry, školstva, športu a sociálneho zabezpečenia

predsedníčka: Monika Gígelová

členovia:

Lukáš Genšor

Zuzana Gígelová

Mgr. Monika Košecká

Bc. Andrej Štaffen

Jozef Macko

Mgr. Henrich Nemec

Ing. Katarína Piterková

 

zapisovateľ: Ing. Milan Lukáč

 

Komisia na ochranu verejného záujmu a vybavovanie sťažností

predseda: Vladimír Krajčovič

členovia:

Silvester Bilik

Lukáš Genšor

 

zapisovateľka: Anna Balajková

 

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia

predseda: Vladimír Čerňan

členovia:

Silvester Bilik

Vladimír Krajčovič

Bc. Andrej Štaffen

Mgr. Juraj Sedlár

 

zapisovateľ: Ing. Milan Lukáč