Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Profil verejného obstarávateľa

Obec Ludanice je verejným obstarávateľom

v zmysle § 7 ods. 1 písm. b/ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

 

Názov: Obec Ludanice

Sídlo: SNP 448/69, 956 11 Ludanice

 

Štatutárny zástupca: Matúš Dočkalik, starosta obce

 

IČO: 00310689

DIČ: 202 131 5461

 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Topoľčany

Číslo účtu v tvare IBAN: SK13 5600 0000 0008 0176 8001

 

Telefón: 038/5319139

E-mail: obecludanice@obecludanice.sk

 

Kontaktné osoby:

Matúš Dočkalik, starosta obce

Telefón: 038/5319140

Mobil: 0903412699

E-mail: starosta@obecludanice.sk

 

Ing. Božena Vargová, ekonómka

Telefón: 038/5319850

E-mail: bozena.vargova@obecludanice.sk