Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Symboly obce

Erb obce Ludanice

Erb Ludaníc má túto podobu:
V modrom štíte vpravootočená striebarná, zlatovlasá, striebornoodetá a zaloto obutá žena, držiaca tri veľké zlaté klasy (3 klasy - symbolické spojenie motívu sv. Trojice - patrocínium obce, ktorá bola vyobrazená na najstaršej pečati Dolných Ludaníc pochádzajúcej z r. 1718).

erb_new

 

Vlajka a zástava obce Ludanice

Vlajka obce Ludanice pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (1/9), žltej (1/9), modrej (2/9), bielej (1/9), modrej (2/9), žltej (1/9) a modrej (1/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúca do tretiny listu vlajky.

Zástava obce Ludanice má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Zástav sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vtyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu).

vlajka

 

Pečať obce Ludanice

Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom obec Ludanice. Pečať má priemer 35 mm.

 

Historické pečatidlá Horných a Dolných Ludaníc

Najstaršia pečať Dolných Ludaníc pochádza z roku 1718 a symbolizuje patrocínium obce - Sv. Trojicu. Na oblaku tu stojí Ježiš Kristus a Boh Otec, nad ktorými je zobrazená zlietajúca holubica, symbol Ducha Svätého. V hornej časti pečatného poľa sú vyryté písmená P L (Pagus, resp. Possessio Ludanice), nižšie je rozdelený letopočet vyhotovenia pečatidla 17  18.

Pečať Dolných Ludaníc z r. 1718 - Sv. Trojica

pečať_dolných_ludaníc

 

Pečať Horných Ludaníc pochádza z toho istého storočia, v strede  pečatného poľa je zobrazená žena nesúca klasy. Kruhopis je rozdelený do niekoľkých segmentov. Začína sa dole písmenom S (sigilium, teda pečať), pokračuje vpravo (slovom POSSESSION (IS) - t.j. "obce", ´ďalej vľavo FELSOLUDAN a hore letopočtom 1781, celé znenie je teda: Sigillum possessionis Felsoludan, 1781 - Pečať obce Horné Ludanice.

 


Symbol ženy s klasmi bol v roku 1992 vložený do štítu, no bez potrebnej heraldickej štylizácie. Ide o bežný poľnohospodársky motív. Takéto motívy sú v obecnej heraldike pomerne časté (tak sa môžeme stretnúť s postavou roľníka, kosca, rozsievača, rybára, vinohradníka...), každý je však svojim spôsobom jedinečný. Je nesporné, že každý z týchto symbolov možno interpretovať jednak ako symbol prevažného zamestnania obyvateľstva.