Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dychová hudba

Vedúci dychovej hudby - Jozef Krajčovič 

Kontakt: 0905 832 329

IMGP3486

 

Krátky prehľad dychovej hudby Ludančanka počas jej účinkovania

Dychová hudba Ludančanka vznikla ako prvá dychová kapela v hitórii obce dňa 20.02.1970 v Ludaniciach. Jej názov však nebol vtedy Ludančanka tak, ako ho poznáme dnes, ale volala sa Dýchová hudba Družstevník. Zriaďovateľom dychovej hudby bolo JRD Ludanice a medzi zakladateľov tejto dychovej hudby patrili osobnosti ako Jozef Košecký - tedajšípredseda Miestneho národného výboru v Ludaniciach, Jaroslav Buday, Jozef Pavlík a Jozef Krajčovič. Členovia dychovej hudby začínali od nuly bez hudobného vzdelania, bez teoretických vedomostí a individuálnej praktickej hráčskej zručnosti. Bolo preto potrebné najprv naučiť začínajúcich muzikantov od základu, znalosť hudobnej tórie a základom hry na dychové hudobné nástroje, aby sa mohlo pristúpiť k spoločnej skúške orchestra. Po prvý krát sa tak stretli 24 členovia na prvej skúške v roku 1970 pod vedním kapelníka Ľudovíta Hubu. Po nejakom čase pán kapelník Huba určil pokročilejších muzikantov pre základnú zostavu dychovky. Medzi najstarších členov patrili hudobníci, rodáci z Ludaníc ako bol Jozef Janček, Július Vaňo, Dezider Vaňo, Tomáš krchňavý, Rudolf Goga, Ľudovít Krjčovič, Jozef benko a spomínaný Ľudovít Huba, prvý kapelník.

Dychová hudba pozostáva z hráčov na dychové hudobné nástroje: trúbky, krídlovky, barytóny, tenory, trombóny, tuby a bicie. Preto bolo potrebné ich zakúpiť pre kapelu. Ďalej bolo nevyhnutné si zvoliť ľudí - manažérov, ktorí by organizovali hudobné skúšky, zabezpečili kúpu hudobných nástrojov a notového materiálu pre dychovú hudbu. Bolo jasné, že materiálne zabezpečenie dychovej hudby si bude vyžadovať veľa financií, ktorých zatiaľ nebolo k dispozícii, bolo preto nutné nájsť sponzora na hudobné nástroje a ďalšie potrebné veci. Týmto prvým sponzorom dychobej hudby sa stal predseda JRD v Ludaniciach pán Jozef Pavlík. Na základe tohto ústretového kroku zo strany miestneho družstva, vtedajšieho JRD, sa vytvoril už spomínaný názov dychovej hudby, ktorý znel: ,,Dychová hudba Družstevník Ludanice. Hudobné nástroje sa podarilo nakúpiť a zohnať z Prahy a z Kraslíc. V´daka získaniu hudobných nástrojov sa dychová hudba mohla naplno venovať skúšaniu rôznych ľudových a cirkevných piesní. Napokon prišlo prvé verejné vystúpenie, premieru dychovej hudby Družstevník v rímsko-katolíckom kostole v Ludaniciach na hody v roku 1971. Toto prvé vystúpenie prinieslo problémy, ktorých výsledkom bolo to, že z dychovej hudby odišli kľúčoví hráči ako Jaroslav Buday strší, Dušan Krošlák a František Doležaj. Keďže medzi hudobníkmi, ktorí odišli bol aj vedúci dychovej hudby - Jaroslav Buday. Preto bolo potrebné zvoliť si nového vedúceho dychovej hudby. Týmto novým vedúcim dychovky sa stal Jozef Krajčovič, pre ktorého tak vznikla nová úloha a to nájsť nových hráčov, ktorí by nahradili tých, ktorí odišli. Týmito hráčmi, ktorí prišli na miesto chýbajúcich hráčov boli členovia posádkovej hudby z Topoľčian. Zmena nastala aj v podobe nového kapelníka Jozefa Kráľa, ktorí nahradil doterajšieho kapelníka Ľudovíta Hubu, ktorí začal vykonávať kapelnícku činnosť v novozaložených detských dychových kapelách v Ludaniciach. Členovia dychovej hudby v Ludaniciach sa pravidelne stretávali na hudobných skúškach a nácvikoch. Tieto skúšky prebiehali na rôznych miestach. Najskôr sa cvičili v budove starej pošty, kde mali nácviky aj detské dychové hudby. Každá kapela mala preto pridelený čas na skúšky podľa jednotlivých dní. Jedna z dychových kapiela dokonca cvičila v budove, ktorú vlastnil Miestny národný výbor. neskôr však nastala situácia, kdey sa v budove starej pošty zriadila knižnica, takže nacvičovať sa tu nedalo. Podobne to dopadlo aj v budove Miestneho národného výboru. Bolo preto potrebné hľadať nové priestory na skúšky. Dočasne sa cvičilo v družstevnej jedálni. Medzitým však detské dychové kapely prestali existovať, tak už len posledná zostávajúca dychová hudba Družstevník hľadala si nové miesto na skúšanie. Nakoniec sa vybavilo, aby skúšky vykonávala na strelnici v Ludaniciach. Tento krok nakoniec prispel k tomu, že dychová hudba si zmenila svoj pôvodný názov a tak sa z Dychovej hudby Družstevník stala po sedemnástich rokoch Dychová hudba Ludančanka tak,  ako ju poznáme dodnes. Po nejakom čase sa opäť skúšky presunuli na pôvodné miesto, teda do budovy starej pošty. Dnes je ich skúšobným miestom priestor v budove kultúrneho domu v Ludaniciach.

Počas svojho účinkovania absolvovala dychová hudba Ludančanka mnoho rôznych akcií a udalostí ako bol napríklad sprievod na svadbách. Medzi ďalšie podujatia, ktorých sa kapela zúčastnila, boli rozličné nesúťažné, ale i súťažné festivaly dychových hudieb, ktoré sa nekonali iba v Ludaniciach, ale aj v iných dedinách na Slovensku ako Brodzany, Ostratice, Kovarce, Chynorany, Rybany, Bojná, Čermany a Bánovce nad Bebravou. Na niektorých festivaloch Ludančanka získala aj  hudobné ceny.

V rámci obce Ludanice Ludančanka vystupovala a hrala na jednotlivých miestnych kultúrnych podujatiach ako Kultúrne leto a Kultúrne Vianoce, Deň matiek, Medzinárodný deň žien, Stavanie mája alebo významné udalosti obce. Medzi najvýznamnejšie výročia obce, na ktorého oslavách sa zúčastnila aj Ludančanka, bolo výročie vzniku obce Ludanice v roku 1992 a naposledy v roku 2012. Ďalšou dôležitou oblasťou činnosti dychovej hudby Ludančanka sú cirkevné slávnosti a sviatky farnosti Ludanice. Ako už bolo skôr spomenuté, prvým verejným vystúpením skupiny Ludančanka, bola cirkevná udalosť - hody v Ludaniciach. Odvtedy sa stala Ludančanka neodmysliteľnou súčasťou mnohých ďalších cirkevných slávností. jej účasť na týchto slávbnostiach bola podmienená požiadavkou zo strany miestneho správcu farnosti, aby Ludančanka prispela k slávnostnej atmosfére toho ktorého sviatku alebo inej cirkevnej, alebo farskej slávnosti či udalosti. Počas svojej činnosti dýchová hudba Ludančanka organizovala pre svojích členov aj rozličné akcie - plesy, kultúrne podujatia v Kultúrnom dome v Ludaniciach, kde boli pozvaní hostia, rôzni slovenskí speváci, herci a komici, ktorí bavili publikum ako bol Oldo Hlaváček, Ivan Krajiček a ďalší. ďalej Ludančanka organizovala pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov aj niekoľkodňové zájazdy po Slovensku, na Moravu a do Českej republiky. Významné boli výročné oslavy a jubileá dychovej hudby. Išlo o okrúhle výročia dychovej hudby Ludančanka po každých desiatich rokoch. Naposledy v roku 2010 si pripomenula dychová hudba svoje 40. výročie založenia a pôsobenia.

Okrem slávnostných udalostí sa dychová hudba pravidelne zúčastňovala aj na pohreboch čo je súčasťou činnosti dychovej hudby až dodnes. V súčasnosti absolvuje dychová hudba v priebehu roka 80 - 100 rôznych akcií. Z celkového počtu odohraných verejných vystúpení Ludančanky je najviac pohrebov, ktoré dychová hudba chodí na požiadanie smútiacej rodiny hrávať nielen vo farnosti Ludanice, ale takmer po celom regióne. Na základe spätného pohľadu do minulosti dychovej hudby možno konštatovať, že záujem o hru v dychovej hudbe za posledné roky značne upadá o čom svedčí aj fakt, že v dychovej hudbe Ludančanka už v súčastnosti nie je dostatok členov dychovej hudby priamo z Ludaníc, ale jej členov tvoria hudobníci z okolitých dedín a miest.