Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Miestny klub Slovenského orla v Ludaniciach

Logo_SO-300x300

       Slovenský orol je samostatným dobrovoľným a nepolitickým občianskym združením dospelých, detí a mládeže bez vekového obmedzenia, zameraným na telovýchovu, športovú a turistickú činnosť doplnenú o kultúru, osvetovú činnosť s dôrazom na kresťanskú orientáciu, tradície sv. Cyrila, sv. Metoda a sv. Gorazda.

      Obnovujúca členská schôdza sa uskutočnila 27.06.2007. V zmysle prijatých stanov sa následne uskutočnila registrácia MK Slovenského orla v Ludaniciach na krajskom orgáne Slovenského orla v Nitre, ústrednom orgáne Slovenského orla v Bratislave a Ministerstve vnútra SR. Odvtedy sa realizujeme nielen v rámci obce Ludanice, ale taktiež sa zapájame do činností organizovaných ústredným orgánom Slovenského orla pod vedením predsedu Slovenského orla v SR  Ing. Jozefa Gálika.

orol

Z činnosti miestneho klubu Slovenského orla v Ludaniciach

     V činnosti MK Slovenského orla v Ludaniciach majú svoje pevné a neodmysliteľné miesto cyklopúte, ktoré sú pre nás prameňom duchovných milostí - napríklad cyklopúť do Nitrianskej Blatnice na Rotundu sv. Juraja, cyklopúť do Dražoviec na vigíliu sv. Ducha, cyklopúť do Nitry na sviatok sv. Cyrila a Metoda, cyklopúť do Topoľčianok, výstup na Tribeč na sviatok Sedembolestnej Panny Márie.

     V turistike sa snažíme poznávať krásy Slovenska, blízkeho okolia, či je to už pohorie Tribeč a za ním ležiace okolie, či je to Považský Inovec s vrchom Marhát, Inovec, Strážovské pohorie s vrchom Rokoš, Kremnička, Bralová skala. Vo Vysokých Tatrách Slavkovský štít, Veľká Svišťovka, Ostrva, Zbojnícka chata a v susednom Poľsku Orlia cesta. Na Slovensku hrad Likavka, hrad Stará Ľubovňa, Kostol sv. Juraja v Spišskej Sobote, Kostol sv. Anny v Strážkach, Kostol sv. Kataríny vo Veľkej Lomnici a kostolík v Lietave. Navštívili sme Dunajec, Tri koruny v Pieninách, Lietavskú Lúčku, Lietavský hrad, Nitrianske Rudno.

    Každú nedeľu organizujeme futbal na malé bránky. Ďalej organizujeme basketbalové zápasy medzi učiteľmi ZŠ s MŠ v Ludaniciach a členmi Slovenského orla. K športovým aktivitám patria pravidelné nohejbalové turnaje, ktorých vyvrcholením je každoročný tradičný Trojkráľový nohejbalový turnaj. K obľúbeným športovým činnostiam patrí stolný tenis. Sme účastníkmi IV. ligy Nitra - sever - muži. Stolnotenisová sezóna vrcholí každý rok tradičným Vianočným stolnotenisovým turnajom.

   V rámci kultúrnej činnosti miestny klub podporuje prácu spevácko-dramatickej skupiny Seniorské srdce, ktorá  vystupuje v súťažiach v obci, v okrese, v kraji i pri rôznych príležitostiach ako  DSS Krásna Ves, kde chodí pravidelne každý rok, stavanie mája a predprvomájová veselica, Kultúrne leto Čermany, okresná prehliadka seniorských speváckych skupín Horné Chlebany, krajská prehliadka seniorských speváckych skupín Topoľčany, stretnutie seniorských speváckych skupín mikroregiónu Svornosť v Hrušovanoch, krajská prehliadka speváckych a folklórnych skupín Nitrianske Hrnčiarovce, okresná prehliadka speváckych skupín v Preseľanoch, Kultúrne Vianoce.

    Každoročne organizujeme výlet s kresťanským námetom vedený p. Krajčovičovou Margitou. V roku 2008 sme sa zúčastnili na primičnej slávnosti nášho rodáka novokňaza Andreja Bisáka v Rožňave. Zúčastnili sme sa aj vysviacky novokňaza Juraja Karcola v Banskej Bystrici a novokňaza MUDr. Júliusa Pomšára v Bratislave.

     Členovia Slovenského orla sa zapájajú okrem už spomenutej športovej a kultúrnej činnosti aj do prác pri skrášľovaní priestorov  farského kostola v rámci slávenia rôznych sviatkov v roku.

     Všetkým členom i nečlenom, ktorí svojou činnosťou, spoluprácou a duchovným povzbudením podporujú MK Slovenského orla v Ludaniciach, patrí veľká vďaka.

Jozef Macko              

predseda MK SO v Ludaniciach