Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Jednota dôchodcov

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Ludanice

JDS

    Na sklonku roku 2000 sa niekoľko nadšencov - seniorov rozhodlo, že si založia svoju organizáciu. Táto myšlienka sa zrodila v hlave učiteľky p. Betky Sochanovej, ktorá práve zostala na dôchodku a chcela pokračovať v záujmovej činnosti. Na prvom poschodí v zdravotnom stredisku sa uvoľnili miestnosti po lekárni, ktoré im vtedajší starosta p. Pavel Gerhát prenajal a dal zariadiť, aby sa tam dôchodcovia mohli schádzať. Pre našich seniorov to bol veľký dar a oni sa za to zaviazali, že budú obci pomáhať pri akciách, ktoré bude obec usporadúvať. Založili si Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska a zároveň aj KLUB dôchodcov. Zakladajúcich členov bolo 19 na čele so spomínanou pani učiteľkou, ktorá sa stala aj prvou predsedníčkou ZO JDS a dňa 12.04.2023 ukončila svoje pôsobenie.

    Členovia sa schádzali a schádzajú v "klube", ktorý bol a je otvorený každý pondelok popoludní. Členov organizácie stále pribúdalo a dnes so svojimi členmi patrí medzi najväčšie v našom okrese. Svoj sľub obci splnili a stále plnia. Zapájajú sa do akcií, ktoré obec organizuje. ZO JDS je známa tým, že každoročne usporiada výstavu, či už samostatne vo svojom klube, alebo v spolupráci s miestnou ZŠ s MŠ, či so základnou organizáciou Zdravotne a telesne postihnutých v Ludaniciach.

   Okrem toho za dotáciu, ktorou organizácii obec každoročne prispieva, môžu si naši seniori upevniť svoje zdravie návštevou termálnych kúpalísk a aj kultúrne sa vyžiť návštevou divadelných predstavení.

  Naši seniori sa vzdelávajú aj vďaka rôznym prednáškovým akciám, kurzom či školeniam, ktorých sa zúčastňujú. Za túto pestrú činnosť bola ZO JDS v Ludaniciach viackrát odmenená diplomom, či vecnými darmi.

     V ostatných rokoch pribudli do organizácie aj mladší seniori - muži, ktorí na čele s p. Jozefom Mackom reprezentujú seniorov na rôznych športových podujatiach, kde žnú úspechy v rôznych športových disciplínach a nosia medaily z okresných, či krajských súťaží.