Obec Ludanice
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Dotazník - prieskum záujemcov o byty

Obec Ludanice pripravuje výstavbu nájomných bytov v obci Ludanice zo ŠFRB a úveru Ministerstva dopravy a výstavby SR, prípadne výstavbu bytov k priamemu predaju.

Obec má záujem stavať 1-izbové, 2-izbové a 3-izbové byty podľa výsledkov tohto prieskumu. Na tejto stránke môžete dotazník vyplniť elektronicky.

Prípadne si môžete dotazník stiahnuť TU a vytlačiť alebo prevziať na Obecnom úrade Ludanice na prízemí, v predajni COOP Jednota Ludanice, v potravinách LUKA v Mýtnej Novej Vsi. 

Vyplnený dotazník v papierovej forme treba odovzdať nasledovnými spôsobmi:

  • osobne na Obecnom úrade v Ludaniciach
  • zaslať na adresu: Obec Ludanice, SNP 448/69, 956 11 Ludanice
  • odoslať e-mailom na adresu obecludanice@obecludanice.sk 
  • vhodiť do schránky, ktorá je umiestnená pri vstupe do obecného úradu (vedľa dverí).

TERMÍN ODOVZDANIA DOTAZNÍKA: do 30. septembra 2020

Poznámka:

Účastník prieskumu záujmu (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytuje obci Ludanice, Obecný úrad Ludanice, SNP 448/69, 956 11 Ludanice svoj písomný súhlas v zmysle § 13 ods. 1 písm. a zákona č. 18/2018 a taktiež v zmysle § 13 ods. 1 písm. e zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a v zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom spracovania osobných údajov uvedených v dotazníku, pre účely vykonávania tohto prieskumu.

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte pracovníkov Obecného úradu Ludanice na telefónnom čísle 038/5319 139 alebo na e-mail: obecludanice@obecludanice.sk