Obec Ludanice
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Demografické údaje obce Ludanice

Počet obyvateľov celkom k 31.12.2019: 

1 825

z toho:  

občanov (nad 15 rokov) 

1 545

detí (do 15 rokov) 

280

Priemerný vek 

41,68

 

Prehľad obyvateľov podľa veku a pohlavia k 31.12.2019  

Deti (do 15 rokov):  

dievčatá

141

chlapci

139

Spolu

280

Mládež (od 15 do 18 rokov):  

dievčatá

17

chlapci

20

Spolu

37

Dospelí:  

ženy

766

muži

742

Spolu

1 508

 

Zmeny v stave obyvateľstva za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019  

Prihlásených 

44

z toho:  

občanov

18

detí 

26

z toho narodených 

20

Odhlásených 

39

Zomrelých

12

 

Celkový úbytok 

7