Obec Ludanice
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Demografické údaje obce Ludanice

Počet obyvateľov celkom k 31.12.2020: 

1 809

z toho:  

občanov (nad 15 rokov) 

1 535

detí (do 15 rokov) 

274

Priemerný vek 

41,93

 

Prehľad obyvateľov podľa veku a pohlavia k 31.12.2020  

Deti (do 15 rokov):  

dievčatá

136

chlapci

138

Spolu

274

Mládež (od 15 do 18 rokov):  

dievčatá

20

chlapci

23

Spolu

43

Dospelí:  

ženy

760

muži

732

Spolu

1 492

 

Zmeny v stave obyvateľstva za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020  

Prihlásených 

34

z toho:  

občanov

17

detí 

17

z toho narodených 

8

Odhlásených 

21

Zomrelých

29

 

Celkový úbytok 

16