Obec Ludanice
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Komisie OZ

§ 15 Komisie
(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
 
(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
 
(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
 
(4) Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny; to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.
 

Komisia finančná a správy obecného majetku

predseda: Ing. Marek Miko

členovia:

Ing. Vladimír Čaniga

Vladimír Krajčovič

BcA. Marek Mosnár, Dis.Art

Ing. Katarína Benzová

Bc. Bohumír Donoval

doc. PaeDr. Jozef Kapusta, PhD.

 

zapisovateľka: Ing. Božena Vargová

 

Komisia výstavby a územného plánovania

predseda: Ing. Vladimír Čaniga

členovia:

Vladimír Krajčovič

Peter Lonek

 

zapisovateľka: Ing. Božena Vargová

 

Komisia kultúry, školstva, športu a sociálneho zabezpečenia

predsedníčka: Monika Gígelová

členovia:

Mgr. Martina Budajová

Ing. Marek Miko

MgA. Marek Mosnár, Dis.Art

Jozef Macko

Mgr. Henrich Nemec

Ing. Katarína Piterková

Bc. Andrej Štaffen

 

zapisovateľ: Ing. Milan Lukáč

 

Komisia na ochranu verejného záujmu a vybavovanie sťažností

predseda: Vladimír Krajčovič

členovia:

Silvester Bilik

Mgr. Martina Budajová

BcA. Marek Mosnár, Dis.Art

 

zapisovateľka: Nikola Beňová

 

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia

predseda: Peter Lonek

členovia:

Silvester Bilik

Mgr. Martina Budajová

Vladimír Krajčovič

Mgr. Juraj Sedlár

 

zapisovateľ: Ing. Milan Lukáč