Obec Ludanice
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Rybárske združenie Zádvor

Zádvor

Rybárske združenie "ZÁDVOR" vzniklo v roku 2014 ako dobrovoľné združenie občanov obce Ludanice. Predmetom a účelom je rozvíjanie rybárstva a rybolovu, starostlivosť a zašľachťovanie rybníka a rybného fondu, osveta a výchova pre mladých a deti. Združenie vykonáva svoju činnosť na rybníku "Zádvorie", ktorý poskytuje vodnú plochu vo výmere cca 1 ha. V predošlom období bolo vykonané vyčistenie a vybágrovanie dna rybníka. Taktiež boli dokončené svahovacie práce. Momentálne je nádrž zarybnená násadou a prebieha aklimatizácia rýb. Rybník je lokalizovaný vo východnej časti katastrálneho územia obce Ludanice smerom k rieke Nitra. Momentálne v združení pôsobí 16 členov.

Viac o nás a našom združení nájdete na: www.zadvor.sk