RSS Obec Ludanice http://obecludanice.sk RSS kanál obce Obec Ludanice sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Zimná údržba a parkovanie vozidiel na cestách a chodníkoch http://obecludanice.sk/sprava/15441/n 15441     http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2020/odpratavanie-snehu_6298d2_sm.jpg Sv. Mikuláš príde do Ludaníc v sobotu 5.12.2020 http://obecludanice.sk/sprava/15407/n 15407    http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2020/mikulas_2020_9813e9_sm.png Dotácia 20 000 € na zakúpenie elektrického úžitkového vozidla http://obecludanice.sk/sprava/15403/n 15403     http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2020/img_20201128_134331_9429f6_sm.jpg Návrh rozpočtu obce Ludanice a ZŠ s MŠ Ludanice na rok 2021 http://obecludanice.sk/sprava/15390/n 15390     http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2020/peniaze-mena-euro-kalkulacka_c6700c_sm.jpg Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ludanice č. 7/2020 http://obecludanice.sk/sprava/15303/n 15303 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ludanice č. 7/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019. http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2020/zmluva-dohoda-podpis_daad90_md_03578e_md_82ad61_md_b63699_md_6a83a0_md_9e0907_sm.jpg Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ludanice č. 6/2020 http://obecludanice.sk/sprava/15297/n 15297 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ludanice č. 6/2020, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne pri základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ludanice na rok 2021. http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2020/zmluva-dohoda-podpis_daad90_md_03578e_md_82ad61_md_b63699_sm.jpg Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ludanice č. 5/2020 o dani z nehnuteľností http://obecludanice.sk/sprava/15296/n 15296 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ludanice č. 5/2020. http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2020/zmluva-dohoda-podpis_daad90_md_03578e_md_82ad61_sm.jpg Oznámenie o ukončení stavebných prác a skúške prevádzkovým napätím na stavbe ,, Vedenie 2x400kV Križovany - Bystričany" http://obecludanice.sk/sprava/15272/n 15272 Oznámenie o ukončení stavebných prác a skúške prevádzkovým napätím na stavbe ,, Vedenie 2x400kV Križovany - Bystričany" http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2020/elektrina-stlpy-podvecer_5148a4_sm.jpg Výsadba stromov občanmi Mýtnej Novej Vsi – časť dolinky http://obecludanice.sk/sprava/15243/n 15243     http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2020/1_cd317b_sm.jpg Nová ohrada na cintoríne http://obecludanice.sk/sprava/15240/n 15240    http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2020/1_61f856_sm.jpg