RSS Obec Ludanice http://obecludanice.sk RSS kanál obce Obec Ludanice sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 Testovanie na Covid-19 v Ludaniciach – bližšie informácie http://obecludanice.sk/sprava/17168/n 17168     http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2021/testovanie_ed5502_md_5d4d9b_md_ec4ed4_sm.jpg Elektronický rezervačný systém na testovanie Covid-19 http://obecludanice.sk/sprava/17540/n 17540     http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2021/covid-korona-maska-pocitac_4b2f99_sm.jpg Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030" http://obecludanice.sk/sprava/18839/n 18839 Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030" http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2021/turistika-tatry-slovensko_50c32e_sm.jpg Všeobecný lekár MUDr. Mihálik 25.02.2021 ordinuje od 9,00 hod. http://obecludanice.sk/sprava/18843/n 18843 MUDr. Mihálik oznamuje, že dňa 25.02.2021 bude ordinovať od 9,00 hod. Do 9,00 hod. bude zastupovať  MUDr. Haváčová v Preseľanoch. http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2021/medicina-doktor-choroba-lekar_943325_sm.jpg Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Ludanice za rok 2020 http://obecludanice.sk/sprava/18756/n 18756 Obec Ludanice oznamuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2020. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Ludanice je  61,63 %. http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2021/odpad-triedenie-eko-separovanie_1469b7_sm.jpg Výsledky testovania na Covid-19 v Ludaniciach z 20.2. http://obecludanice.sk/sprava/18740/n 18740     http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2021/1_ad3901_md_ef07ff_md_60cd3f_md_951e1d_md_f8a72c_sm.jpg Záverečné stanovisko - " Územný plán obce Chrabrany " http://obecludanice.sk/sprava/18610/n 18610 Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu " Územný plán obce Chrabrany " vydané Okresným úradom Topoľčany, odborom starostlivosti o životné prostredie http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2021/pero-zapisnik_6bbe09_md_b82cc5_sm.jpg Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb, volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť http://obecludanice.sk/sprava/18718/n 18718 Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb, volebných obvodov (okrskov) a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť.  http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2021/volby-hlasovanie-urna_ad86cd_sm.jpg Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 http://obecludanice.sk/sprava/16705/n 16705 Odkazy pre bližšie informácie: http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2021/sodb_2021_6185fc_sm.jpg Upozornenie k vyššej ostražitosti http://obecludanice.sk/sprava/18564/n 18564     http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2021/zlodej_ad8246_sm.jpg