RSS Obec Ludanice http://obecludanice.sk RSS kanál obce Obec Ludanice sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Obecný úrad Ludanice príjme brigádnikov http://obecludanice.sk/sprava/12767/n 12767 . http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2020/cesta-dialnica-trava_799ac4_sm.jpg Ochrana pred požiarmi http://obecludanice.sk/sprava/12697/n 12697 . http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2020/poziadnici-ohen-voda_19696c_sm.jpg Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja http://obecludanice.sk/sprava/12607/n 12607 Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko  Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2020/dedinka-priroda-slovensko_3ce27b_sm.jpg Pripojenie optického internetu a televízie http://obecludanice.sk/sprava/12515/n 12515 . http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2020/telekom_22_3b700f_sm.jpg Poľné cesty http://obecludanice.sk/sprava/12383/n 12383 Zo získanej asfaltovej drte sme sa rozhodli spevniť niektoré poľné cesty, ktoré umožnia našim občanom ísť sa odreagovať za obec na čerstvý vzduch. http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2020/1_b95ace_sm.jpg Záverečný účet obce Ludanice za rok 2019 http://obecludanice.sk/sprava/12420/n 12420 Záverečný účet obce Ludanice za rok 2019. http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2020/peniaze-mena-euro_5b6c2f_md_39e6ec_md_20b1c3_md_7d3329_md_8bce90_sm.jpg Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva http://obecludanice.sk/sprava/12310/n 12310 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva. http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2020/zasadnutie_oz_179fb7_md_c29d0a_md_dad236_md_868e39_sm.png Oznámenie starostu obce Ludanice o nastúpení náhradníkov do obecného zastupiteľstva v Ludaniciach http://obecludanice.sk/sprava/12311/n 12311 Oznámenie o nastúpení náhradníkov do obecného zastupiteľstva v Ludaniciach http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2020/zasadnutie_oz_179fb7_md_d2c9a4_sm.png Rekonštrukcia Cintorínskej ulice a cesty k úradovni a potravinám v Mýtnej Novej Vsi http://obecludanice.sk/sprava/12267/n 12267 Tento týždeň sme zrealizovali rekonštrukciu Cintorínskej ulice v úseku od cintorína k železničnému priecestiu a v Mýtnej Novej Vsi cestu k úradovni a potravinám. http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2020/1_c0421a_sm.jpg Zmrzlina zadarmo pre deti z Ludaníc a Mýtnej Novej Vsi http://obecludanice.sk/sprava/12264/n 12264 Obec Ludanice pozýva deti na zmrzlinu k sviatku MDD. http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2020/zmrzlina_77deb5_sm.jpg