RSS Obec Ludanice http://obecludanice.sk RSS kanál obce Obec Ludanice sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Výsadba kvetov v obci http://obecludanice.sk/sprava/13990/n 13990     http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2020/2_94f836_sm.jpg Prerušenie distribúcie elektriny v Mýtnej Novej Vsi http://obecludanice.sk/sprava/13883/n 13883 . http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2020/energia-elektrina-ziarovka_47b835_sm.jpg Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020 obce Ludanice, ktorým sa schvaľujú podmienky držania zvierat a ich chovu na území obce http://obecludanice.sk/sprava/13826/n 13826 Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020 obce Ludanice, ktorým sa schvaľujú podmienky držania zvierat a ich chovu na území obce. http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2020/zena-lovec-polovnik-pes_63a638_sm.jpg Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 Obce Ludanice, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku na území obce Ludanice http://obecludanice.sk/sprava/13823/n 13823 Návrh Všeobecné záväzného nariadenia č. 3/2020 Obce Ludanice, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku na území obce Ludanice. http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2020/nahrobok-cintorin-smutok_363541_sm.jpg Dotazník - prieskum záujemcov o byty http://obecludanice.sk/sprava/13731/n 13731    http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2020/ext1_vizualizacia_1646b7_sm.jpg Zákaz používať hojdačky na detskom ihrisku http://obecludanice.sk/sprava/13719/n 13719    http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2020/hojdacka_377c18_sm.jpg Na stránke ZŠ s MŠ Ludanice je zverejnená prihláška na stravovanie http://obecludanice.sk/sprava/13272/n 13272 . http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2020/notebook-tablet-apple_61038a_sm.jpg Rekonštrukcia chodníka v Mýtnej Novej Vsi http://obecludanice.sk/sprava/13111/n 13111 Chodník v Mýtnej Novej Vsi popri ceste I. triedy I/64 nebol v dobrom technickom stave a jeho povrch neumožňoval bezproblémový priechod a údržbu. http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2020/4_c072fc_sm.jpg Zmena umiestnenia kontajnerov určených na zber šatstva. http://obecludanice.sk/sprava/13092/n 13092 Zmena umiestnenia kontajnerov určených na zber šatstva. http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2020/kont_fb721b_sm.jpg Obnova kabín na futbalovom ihrisku http://obecludanice.sk/sprava/13020/n 13020 Vďaka získaným finančným prostriedkom od Slovenského futbalového zväzu vo výške 16 000 € sme zrealizovali projekt obnovy kabín na futbalovom ihrisku. http://obecludanice.sk/data/news/obecludanice.sk/2020/futbal-lopta-stadion-sport2_2aef28_sm.jpg