Obec Ludanice
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Poľné cesty

Poľné cesty
Zo získanej asfaltovej drte sme sa rozhodli spevniť niektoré poľné cesty, ktoré umožnia našim občanom ísť sa odreagovať za obec na čerstvý vzduch.

Či už formou pešej prechádzky alebo na bicykli, no po spevnenej ceste, nie iba po prašnej, prípadne blatistej, štandardnej poľnej ceste. Asfaltovou drťou sme spevnili cesty k strelnici, k rybníku v Ludaniciach, k vodojemu, do lúžku a spevnili sme aj novú časť Ulice kpt. Nálepku a parkovisko v centre obce. Na tejto akcii sa v spolupráci s našou obcou podieľalo viacero osôb a subjektov. Touto cestou tiež vyjadrujem poďakovanie osobám, ktoré sa podieľali na získaní asfaltovej drte a ďalším, ktorí sa svojou činnosťou spolupodieľali na realizácii prác: Poľnohospodárske družstvo Ludanice, Západoslovenská vodárenská spoločnosť – odštepný závod Topoľčany, Topgrafit, Rybárske združenie Zádvor, Rolotrans, Jaroslav Gerhát, Topreco, Pizzeria Romantik, Doprastav.