Obec Ludanice
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Obnova kabín na futbalovom ihrisku

Obnova kabín na futbalovom ihrisku
Vďaka získaným finančným prostriedkom od Slovenského futbalového zväzu vo výške 16 000 € sme zrealizovali projekt obnovy kabín na futbalovom ihrisku.

Vďaka získaným finančným prostriedkom od Slovenského futbalového zväzu vo výške 16 000 € sme zrealizovali projekt obnovy kabín na futbalovom ihrisku, čím sme zveľadili a zhodnotili tento obecný majetok. V rámci týchto prác sa v budove kabín OFK vymenili exteriérové dvere, okná a podlahy v kabínach, na chodbách a v spoločenskej miestnosti. Popri plánovaných projektovaných činnostiach predstavitelia a sympatizanti OFK organizovali viacero brigád, aby zveľadili aj okolie štadióna a novým náterom obnovili tribúnu, lavičky pri bufete, bránky a pod. I touto formou vyjadrujem poďakovanie všetkým dobrovoľníkom, ktorí svojou činnosťou a spomínanými prácami prispievajú k udržiavaniu a skrášľovaniu obecného majetku i ľudom, ktorí sa pravidelne, nezištne a neúnavne starajú o tieto priestory.