Obec Ludanice
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Rekonštrukcia chodníka v Mýtnej Novej Vsi

Rekonštrukcia chodníka v Mýtnej Novej Vsi
Chodník v Mýtnej Novej Vsi popri ceste I. triedy I/64 nebol v dobrom technickom stave a jeho povrch neumožňoval bezproblémový priechod a údržbu.

V predchádzajúcich dňoch bola zrealizovaná rekonštrukcia tohto chodníka v úseku od začiatku miestnej časti Mýtna Nová Ves až po úradovňu a potraviny. Realizáciou prác bol odstránený pôvodný chodník, osadené  boli  nové obrubníky  a  do nového podkladu uložená zámková dlažba. Rekonštrukciou chodníka budú vytvorené lepšie funkčné i estetické charakteristiky daného úseku. Ďakujem aj všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizovaní prác súvisiacich s rekonštrukciou daného chodníka.