Obec Ludanice
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Na stránke ZŠ s MŠ Ludanice je zverejnená prihláška na stravovanie

Na stránke ZŠ s MŠ Ludanice je zverejnená prihláška na stravovanie
.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Ludanice oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že na stánke školy aj na edupage je zverejnená prihláška na stravovanie. Vyplnenú prihlášku je nutné zaslať e-mailom, osobne priniesť do školskej jedálne alebo vhodiť do schránky na budove školy do 25.08.2020.