Obec Ludanice
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Výzva na zaplatenie dane z nehnuteľnosti, zmesový komunálny odpad a daň za psa

Výzva na zaplatenie dane z nehnuteľnosti, zmesový komunálny odpad a daň za psa
Žiadame občanov, ktorí nemajú uhradené poplatky za zmesový komunálny odpad, daň za psa a daň z nehnuteľnosti za rok 2020, aby tieto poplatky a dane uhradili do 30.10.2020!

Žiadame občanov, ktorí nemajú uhradené poplatky za zmesový komunálny odpad, daň za psa a daň z nehnuteľnosti za rok 2020, aby tieto poplatky a dane uhradili do 30.10.2020!