Obec Ludanice
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností
   
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností zo stavieb, pozemkov a bytov pre rok 2021 musia na Obecnom úrade v Ludaniciach podať tie fyzické a právnické osoby, ktoré v roku 2020 nadobudli nové nehnuteľnosti do svojho vlastníctva kúpou, darovaním, dedením alebo iným spôsobom, ktorým sa zmenil účel užívania stavby, ktorí získali stavebné povolenie a ktorí dokončili stavbu kolaudačným rozhodnutím.
Daňové priznanie sa týka nehnuteľností v katastrálnom území Ludanice a Mýtna Nova Ves.
Tlačivá vám budú poskytnuté na Obecnom úrade v Ludaniciach počas úradných hodín, po zazvonení na zvonček pri hlavnom vchode do obecného úradu.
Podpísané daňové priznanie treba podať na Obecnom úrade v Ludaniciach do 31. januára 2021 do schránky umiestnenej vedľa vchodových dverí alebo poštou.