Obec Ludanice
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie o pozastavení odpočtov vodomerov pracovníkmi ZsVS, a.s.

Oznámenie o pozastavení odpočtov vodomerov pracovníkmi ZsVS, a.s.
   

Vzhľadom k vzniknutej mimoriadnej situácii v súvislosti s rozšírením koronavírusu – COVID – 19 boli v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. prijaté prísnejšie opatrenia, v rámci ktorých bolo rozhodnuté o pozastavení výkonu odpočtov stavov vodomerov pracovníkmi ZsVS, a.s. do 24. januára 2021.

Z uvedeného dôvodu nebudú naši pracovníci fyzicky vykonávať odpočty, preto žiadame zákazníkov o vykonanie samoodpočtu vodomeru a nahlásenie stavu na telefónne čísla: 0911 044 594, 0911 044 592, alebo na e-mailovú adresu stavvodomeru@zsvs.sk alebo vyplnením aktívneho formulára na webovej stránke spoločnosti www.zsvs.sk. Pri takomto nahlásení vodomeru je potrebné, aby ste uviedli technické číslo odberu, číslo vodomeru, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru v m3.

Ďakujeme za pochopenie

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.