Obec Ludanice
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Blahoželanie

Blahoželanie
   

V živote sú chvíle, ktoré si zasluhujú našu pozornosť, či sú rodinného charakteru alebo spoločenské udalosti, ktoré ovplyvňujú dianie v našej obci.

V týchto dňoch si pripomíname 20. výročie vzniku folklórno – dramatického súboru „Seniorské srdce.“ Už pri založení si dali do vienka krédo: rozdávať radosť a potešenie, čo sa im už 20 rokov darí úspešne plniť. Svojou bohatou činnosťou šíria tradície nášho kraja a rozdávajú krásu ľudových piesní.

Zároveň sa krásneho životného jubilea dožíva vedúca „Seniorského srdca“, p. učiteľka Betka Sochanová. Milá naša Betka. Dnes Tebe patrí úcta a láska naša všetka. Nech Ti slnko šťastia svieti, v ďalšom žití dobre je Ti. Radosti si veľa uži, stále zdravie nech Ti slúži. Srdce ako ten zvon bije, v duši znejú melódie. Jedna z piesní k Tebe letí, za nás všetkých vinšujú Ti:

členovia „Seniorského srdca“

jednota dôchodcov ŤZP Ludanice

starosta obce a obecný úrad Ludanice.