Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Ludanice

ÚVODNÁ STRÁNKA

Vitajte na oficiálnej stránke Obce Ludanice!

 

O Z N A M

V stredu 16.10.2019 bude Obecný úrad v Ludaniciach ZATVORENÝ!

(príprava a realizácia akcie ,,Mesiac úcty k starším" v Kultúrnom dome Ludanice)

V prípade vybavenia pohrebu volajte starostovi obce - 0903 412 699.

 

 


Dôchodcovia - POZVÁNKY - vývesiť-page0001.jpg

 

 


UPOZORNENIE - ODPADY

     Vážení občania, zberová spoločnosť PZO pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi upozorňuje občanov, že pri zbere plastov sa pri zberných nádobách veľmi často nachádzajú aj vrecia s polystyrénom, ktorý sa pri zbere láme na malé kúsky v lisovacom aute. V značnej miere to sťažuje triedenie. Preto žiadame občanov aby polystyrén nosili na zberný dvor v Ludaniciach v čase otváracích hodín, kde sa dáva do veľkých vriec, ktoré si zberová spoločnosť odváža samostatne. Ak niekto máte veľké množstvo tohto odpadu, môžete ho priviesť aj priamo na prevádzku PZO do Lužianok.

     Obec Ludanice upozorňuje občanov, aby neodkladali sklenené fľaše a sklo v igelitkách pri kontajneroch. Sklo  a sklenené fľaše sa vkladajú do kontajnerov na sklo. Ak je niektorý kontajner plný, môžete použiť iný. V obci ich je 10. Väčšie množstvo skla treba doniesť v čase otváracích hodín na zberný dvor do kontajnera na tabuľové sklo. Ak máte veľké tabule skla, ktoré sa nedajú umiestniť do kontajnera na sklo v obci, treba ich doniesť v čase otváracích hodín na zberný dvor do veľkoobjemného kontajnera na sklo.                   

     Do kontajnerov na sklo nepatrí porcelán.                               


Oznam pre občanov do domácnosti-1.jpg

 


O Z N A M  

     Žiadame majiteľov motorových vozidiel, ktoré tvoria prekážku na miestnych komunikáciách a chodníkoch, aby parkovali svoje vozidlá do dvorov a nenechávali ich na okrajoch ciest a chodníkov, nakoľko sú prekážkou pri prejazde a schodnosti komunikácií a chodníkov.

Za porozumenie ďakujeme.         


 

Všeobecné

Návrh VZN o poskytovaní spoločného stravovania dôchodcom a poskytovaní jednorázovej finančnej výpomoci občanom s trvalým pobytom na území obce Ludanice. Vytlačiť
 


 
 

Záverečný účet obce Ludanice za rok 2018Vytlačiť
 


 
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany informuje občanov na zvyšujúce sa riziko zavlečenia Afrického moru ošípaných na územie Slovenskej republiky. Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o strategickom dokumente - Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho krajaVytlačiť
 


 
 

Oznam pre občanov - zverejňovanie informácií z obecného zastupiteľstva (OZ)Vytlačiť
 


 
 

Oznam pre občanov - Ochrana lesov pred požiarmiVytlačiť
 


 
 

Oznam pre občanov o otvorení zberného dvora v Ludaniciach a zberného miesta v Mýtnej Novej Vsi.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci LudaniceVytlačiť
 

recycleLogo.jpg


 
 

Informácia pre občanov - Postup pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu.Vytlačiť
 


 
 

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2019Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie informácie Okresného úradu Topoľčany, Pozemkového a lesného odboruVytlačiť
 


 
 

informácia pre občanov - Povinnosť registrácie chovov ošípanýchVytlačiť
 


 
 

Informačný plagát - Pomoc obetiam násilia Nitra Vytlačiť
 


 
 

Program odpadového hospodárstva obce Ludanice na roky 2016 – 2020Vytlačiť
 


 
 

Výzva obyvateľom na zabezpečenie riadnej a zodpovednej separácie odpadu a Upozornenie pre nájomcov hrobových miest na cintorínochVytlačiť
 


 
 

Odporúčania pre občanov pri nebezpečenstve ohrozenia života, zdravia a majetkuVytlačiť
 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky má na svojej webovej stránke uverejnené odporúčania pre občanov v prípade ohrozenia: http://www.minv.sk/?odporucania-pre-obcanov-v-pripade-ohrozenia

 

 


 
 

Systém nakladania s komunálnym a separovaným odpadom v obci LudaniceVytlačiť
 


 
 


Úvodná stránka