Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

ZŠ s MŠ Ludanice

Základná škola s materskou školou Ludanice
Hviezdoslavova 415/40
956 11 Ludanice

tel.č.: 038/5319 135
e-mail: zsludanice@atlas.sk
www.zsludanice.edupage.org

kola_2

 

Z histórie školy a školstva v Ludaniciach

Už koncom 17. storočia bola v Ludaniciach škola, čo bolo na tú dobu zriedkavosťou. Koncom 19. storočia bol v obci pomerne vysoký počet gramotných ľúdí aj napriek tomu, že v tomto období sa v škole učilo iba po maďarsky. Začiatkom 20. storočia sa v obci vyučovalo v trojtriednej škole. Vysokú absenciu žiakov na vyučovaní obmedzilo až zavedenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 1928/1929. V roku 1935 bola v Ludaniciach zriadená Ľudová hospodárska škola pre chlapcov a dievčatá. V 50-tych rokoch 20. storočia bola v obci postavená nová budova školy, ktorej kapacita už v čase výstavby nebola postačujúca. Preto v roku 1964 bola daná do užívania budova súčasnej školy ako 14-triedna škola. Spolu so školskou budovou bola postavená 4-bytovka pre učiteľov, jedáleň a telocvičňa.