Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zberný dvor

Otváracie hodiny na zbernom dvore v Ludaniciach

 

Zimné obdobie

1. november - 31. marec

streda: 12.00 - 15.30 hod.

sobota: 10.00 - 14.00 hod.

Letné obdobie

1. apríl - 31. október

streda: 12.00 - 17.00 hod.

sobota: 10.00 - 15.00 hod.

 

Otváracie hodiny na zbernom dvore v Mýtnej Novej Vsi - zberné miesto na konáre, dreviny a zelený odpad v areáli futbalového ihriska

15. február - 15. november

streda: 15.00 - 17.00 hod.

sobota: 14.00 - 16.00 hod.

Vážení občania,

žiadame Vás o dôsledné separovanie komunálneho odpadu, aby sa znížilo jeho množstvo.

Do komunálneho odpadu nepatria plastové obaly, kovové obaly, tetrapakové obaly, sklo, papier, šatstvo, drobný elektroodpad, batérie.

V obci a na zbernom dvore v Ludaniciach sa nachádzajú kontajnery na jednotlivé druhy separovaného odpadu – sklo, papier, plasty a pravidelne sa vykonáva zber separovaných zložiek z domácnosti podľa rozpisu. Šatstvo sa zbiera do kontajnerov na zbernom dvore a pri úradovni v Mýtnej Novej Vsi. Podobne odovzdať môžete aj elektroodpad, bioodpad, konáre, dreviny, zelený odpad, polystyrén, železo. Použité kuchynské tuky a oleje môžete odovzdať na obecnom úrade v uzatvorených plastových nádobách. Odovzdať môžete aj drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín za poplatok 0,023 €/kg.

Prosíme Vás, zapájajte sa do separovaného zberu odpadov, ako aj triedenia komunálneho odpadu z domácností. Zníži sa množstvo skládkovaného odpadu. Nevytvárajte nelegálne skládky a neničte si svoje životné prostredie a prispejete k jeho ochrane.

 

Zberová spoločnosť PZO pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi upozorňuje občanov, že pri zbere plastov sa pri zberných nádobách veľmi často nachádzajú aj vrecia s polystyrénom, ktorý sa pri zbere láme na malé kúsky v lisovacom aute. V značnej miere to sťažuje triedenie. Preto žiadame občanov aby polystyrén nosili na zberný dvor v Ludaniciach v čase otváracích hodín, kde sa dáva do veľkých vriec, ktoré si zberová spoločnosť odváža samostatne. Ak niekto máte veľké množstvo tohto odpadu, môžete ho priviesť aj priamo na prevádzku PZO do Lužianok.

Obec Ludanice upozorňuje občanov, aby neodkladali sklenené fľaše a sklo v igelitkách pri kontajneroch. Sklo  a sklenené fľaše sa vkladajú do kontajnerov na sklo. Ak je niektorý kontajner plný, môžete použiť iný. V obci ich je 10. Väčšie množstvo skla treba doniesť v čase otváracích hodín na zberný dvor do kontajnera na tabuľové sklo. Ak máte veľké tabule skla, ktoré sa nedajú umiestniť do kontajnera na sklo v obci, treba ich doniesť v čase otváracích hodín na zberný dvor do veľkoobjemného kontajnera na sklo. Do kontajnerov na sklo nepatrí porcelán!